Višje, hitreje, močneje! Zmage, lovorike, vrhunskost. Iskanja še neuhojenih poti. Dokazovanja v konkurenci najboljših športnikov sveta, mnogokrat z nedoumljivimi napori in odrekanji. Vnovična tekmovalna rojstva po neuspehih in poškodbah. To so naši športni junaki, ki so zaznamovali svoj čas, sprožali navdušenje in aplavze ter ponesli slavo slovenskega športa v širni svet. Izjemne osebnosti, ki so tlakovale poti naslednjim rodovom športnikov. Neusahljiv vrelec navdiha, ponosa in trdoživosti, ki terja trajno mesto v narodovem spominu.

Društvo športnih novinarjev Slovenije je njim v čast leta 2011 ustanovilo Hram športnih junakov. Hram smo odprli 19. decembra 2013 s pomočjo in podporo Mestne občine Ljubljana, javnega zavoda Šport Ljubljana in Fundacije za šport. DŠNS bo v hramu ohranjalo spomin na velike dosežke slovenskih športnikov vseh rodov.

Faster, Higher, Stronger! Victories, glory, excellence. The search for paths untrodden. Excelling in the company of the world’s best athletes, often with inconceivable pains and sacrifice. Comebacks after failure and injury. These are our sports heroes, who left their mark on the world, caused excitement and ovation and spread the glory of Slovenian sport around the world. Extraordinary figures who paved the way for future generations of athletes. An inexhaustible source of inspiration, pride, persistence, which deserves a permanent place in the nation’s memory.

The Association of Slovenian Sports Journalists established in their honour in 2011 the Hall of Fame. The hall was opened on 19 December 2012 with the assistance and support of the Ljubljana City Municipality, the public institute Sport Ljubljana and the Sport Fundation. The association will use the hall to preserve the memory of the great achievements of Slovenian athletes of all generations.